Dienstverleningorganisaties

 

Scherp-Zinnig helpt organisaties helpen

Strategie voor communicatie voor organisaties in ontwikkeling of verandering

Ondersteuning op organisatieniveau/corporate niveau

 

Rol

Sparringpartner

Strategisch adviseur

 

Dienstverlening

Advies

Positionering (Why, how, what),

Omgevingsanalyses (stakeholderanalyse)

Krachtenveldanalyse

Kernwaarden, Corporate story

Strategie voor communicatie

Analyse consistentie ‘corporate story’ en daadwerkelijke activiteiten

Doelstelling per stakeholder

Boodschap per stakeholder

Tone of voice & Uitstraling

Kernteksten schrijven

Begeleiding bij communicatieplan, conceptontwikkeling en creatie

 

Scherp-Zinnig Groeneweide 1 6921 SJ Duiven 06 100 58 214 info@scherp-zinnig.nl

Bankreknr. NL04 SNSB 0924 2120 12 KvK te Arnhem nr. 63233452 BTW-nr. NL 161545749B01