StrategieCommunicatie

 

Scherp, Zinnig en praktisch toepasbaar. Met als basis het gesprek. Meestal komt dat er op neer dat ik doorvraag zodat u inzichtelijk krijgt (1) waar uw vraagstukken liggen, (2) waar u tegenaan loopt en (3) wat u binnen uw organisatie wilt veranderen of juist verder wilt ontwikkelen.

 

Mijn vragen dienen ook om u te helpen helder te formuleren wat de focus is van uw organisatie. Waarom doet uw organisatie wat zij doet, hoe doet uw organisatie dat en wat doet uw organisatie. In die volgorde.

 

Daarnaast analyseren we gezamenlijk context, contacten en relaties, mogelijkheden en middelen, zodat er een beeld ontstaat van speelveld, afhankelijkheden, samenhang en reeds ontplooide activiteiten.

 

De volgende stap is de vraag wat u waarom bij wie wilt bereiken. Gebruikt u daartoe de meest effectieve processen? Is alles wat u zegt consistent met wat u in de praktijk doet?! Kunt u sommige zaken beter anders of niet meer doen en meer focus aanbrengen?! Legt u verbinding met anderen vanuit de meest succesvolle invalshoek?!

Immers, duurzaam succes is vooral afhankelijk van de manier waarop u aansluiting weet te vinden bij voor u belangrijke marktpartijen.

 

Scherp-Zinnig helpt uw organisatie ontplooien door ‘binnen‘ (why) en ‘buiten‘ (stakeholders)’ op een aansprekende en effectieve wijze met elkaar te verbinden.

 

 

 

 

 

Scherp-Zinnig Groeneweide 1 6921 SJ Duiven 06 100 58 214 info@scherp-zinnig.nl

Bankreknr. NL04 SNSB 0924 2120 12 KvK te Arnhem nr. 63233452 BTW-nr. NL 161545749B01